Sa Vama smo od rujna 1997. godine. Osnivač i ravnatelj Ustanove je Đurđa Kancijan, bacc. sestrinstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u zdravstvenoj njezi. U našoj Ustanovi zaposleni su stručnjaci za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući, medicinske sestre, medicinski tehničari i fizioterapeuti.  Sa puno razumijevanja, topline, vedrine ima nas 26, spremnih pružiti stručnu i profesionalnu uslugu, posebno kod starih i nemoćnih te djece sa posebnim potrebama.  Usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije obavljamo u Vašoj kući, na Vaš poziv ili na  poziv Vašeg izabranog liječnika.  Zdravstvenu njegu u kući provodimo putem zdravstvene iskaznice uz nalog Vašeg izabranog liječnika i privatno, po dogovoru sa Vama. Fizikalnu terapiju provodimo po preporuci liječnika specijaliste (fizijatar, ortoped, kirurg, neuropedijatar) po  odobrenju Liječničkog povjerenstva i uz iste preporuke po dogovoru sa Vama, privatno. Za djelatnosti zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući, Ustanova ima Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Ustanova za zdrastvenu njegu Kancijan

Zagrebačka 255, VARAŽDIN

Mobitel:
098/902-8866
098/379-259
e-mail:  info@ustanova-kancijan.hr