ZDRAVSTVENA NJEGA

Bolest, kakva god bila, donosi poremećaj redovnog načina života, dnevnih navika, a često puta briga, strahovanja i neizvjesnosti. Daleko najviše pažnje potrebno je bolesnicima koji boluju od težih bolesti, odnosno svih onih bolesti koje dugo ili doživotno traju, koje ostavljaju trajne posljedice i bitno mijenjaju način života.

Fizikalna terapija u kući bolesnika

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući  bolesnika po preporuci liječnika specijaliste, najčešće fizijatra , neuropedijatra, kirurga ili ortopeda.