Fizikalna terapija u kući bolesnika

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući  bolesnika po preporuci liječnika specijaliste, najčešće fizijatra , neuropedijatra, kirurga ili ortopeda.