EDUKACIJA BOLESNIKA I ČLANOVA OBITELJI

Edukacija bolesnika i članova obitelji je proces tijekom kojeg medicinska sestra organizirano pomaže bolesniku i članovima obitelji da što bolje upoznaju promjene koje su nastale uslijed bolesti te da što uspješnije savladaju nastale poteškoće, spriječe moguće komplikacije a poticanjem samostalnosti bolesnika očuvaju zadovoljavajuću kvalitetu života. Negativna emotivna stanja mogu nepovoljno utjecati na ishod i tijek […]

RAZMIŠLJANJA BOLESNIKA I DILEME MEDICINSKE SESTRE

Uslijed straha i neizvjesnosti, često puta uslijed prisutnih bolova ili općeg lošeg stanja, bolesnik se i duševno mijenja, te se mijenja i njegovo ponašanje. Te duševne promjene pokazuju i članovi obitelji jer i oni proživljavaju strah, tjeskobu i neizvjesnost kad vide da netko, njima drag, trpi. Te promjene ponašanja zavisit će i o životnoj dobi, […]

MEDICINSKA SESTRA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI

Obavljajući zdravstvenu njegu u kući medicinska sestra znanjem i vještinama prepoznaje probleme bolesnika, njegove mogućnosti i sposobnosti da što kvalitetnije i dostojanstveno nastavi živjeti sa svojom bolešću i/ili posljedicama bolesti. U dogovoru sa bolesnikom i njegovom obitelji, medicinska sestra nastoji uvjete u kući prilagoditi potrebama i stanju bolesnika (odgovarajući krevet, ortopedska pomagala za kretanje, inkontinenciju) i […]

ZDRAVSTVENA NJEGA

Bolest, kakva god bila, donosi poremećaj redovnog načina života, dnevnih navika, a često puta briga, strahovanja i neizvjesnosti. Daleko najviše pažnje potrebno je bolesnicima koji boluju od težih bolesti, odnosno svih onih bolesti koje dugo ili doživotno traju, koje ostavljaju trajne posljedice i bitno mijenjaju način života.

Fizikalna terapija u kući bolesnika

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući  bolesnika po preporuci liječnika specijaliste, najčešće fizijatra , neuropedijatra, kirurga ili ortopeda.