EDUKACIJA BOLESNIKA I ČLANOVA OBITELJI

Edukacija bolesnika i članova obitelji je proces tijekom kojeg medicinska sestra organizirano pomaže bolesniku i članovima obitelji da što bolje upoznaju promjene koje su nastale uslijed bolesti te da što uspješnije savladaju nastale poteškoće, spriječe moguće komplikacije a poticanjem samostalnosti bolesnika očuvaju zadovoljavajuću kvalitetu života. Negativna emotivna stanja mogu nepovoljno …

MEDICINSKA SESTRA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI

Obavljajući zdravstvenu njegu u kući medicinska sestra znanjem i vještinama prepoznaje probleme bolesnika, njegove mogućnosti i sposobnosti da što kvalitetnije i dostojanstveno nastavi živjeti sa svojom bolešću i/ili posljedicama bolesti. U dogovoru sa bolesnikom i njegovom obitelji, medicinska sestra nastoji uvjete u kući prilagoditi potrebama i stanju bolesnika (odgovarajući krevet, ortopedska …

ZDRAVSTVENA NJEGA

Bolest, kakva god bila, donosi poremećaj redovnog načina života, dnevnih navika, a često puta briga, strahovanja i neizvjesnosti. Daleko najviše pažnje potrebno je bolesnicima koji boluju od težih bolesti, odnosno svih onih bolesti koje dugo ili doživotno traju, koje ostavljaju trajne posljedice i bitno mijenjaju način života.

FIZIKALNA TERAPIJA

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući  bolesnika po preporuci liječnika specijaliste, najčešće fizijatra , neuropedijatra, kirurga ili ortopeda.