USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KANCIJAN

Sa Vama smo od rujna 1997. godine. Osnivač i ravnatelj Ustanove je Đurđa Kancijan, bacc. sestrinstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u zdravstvenoj njezi. U našoj Ustanovi zaposleni su stručnjaci za zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući, medicinske sestre, medicinski tehničari i fizioterapeuti. Sa puno razumijevanja, topline, vedrine ima nas 26, spremnih pružiti stručnu i profesionalnu uslugu, posebno kod starih i nemoćnih te djece sa posebnim potrebama

ZDRAVSTVENA NJEGA

Bolest, kakva god bila, donosi poremećaj redovnog načina života, dnevnih navika, a često puta briga, strahovanja i neizvjesnosti. Daleko najviše pažnje potrebno je bolesnicima koji boluju od težih bolesti, odnosno svih onih bolesti koje dugo ili doživotno traju.

FIZIKALNA NJEGA

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući bolesnika po preporuci liječnika specijaliste.

Za sva
dodatna pitanja
nazovite nas

EDUKACIJA BOLESNIKA I ČLANOVA OBITELJI

Bolest, kakva god bila, donosi poremećaj redovnog načina života, dnevnih navika, a često puta briga, strahovanja i neizvjesnosti. Daleko najviše pažnje potrebno je bolesnicima koji boluju od težih bolesti, odnosno svih onih bolesti koje dugo ili doživotno traju.

RAZMIŠLJANJA BOLESNIKA I DILEME MEDICINSKE SESTRE

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući bolesnika po preporuci liječnika specijaliste.

MEDICINSKA SESTRA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI U KUĆI

Djelatnost fizikalne terapije i rehabilitacije u kući dio je sekundarne zdravstvene zaštite. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući imaju sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovore o obavljanju fizikalne terapije u kući bolesnika po preporuci liječnika specijaliste.